til start

1. slægtled  -  2. slægtled  -  3. slægtled  -  4. slægtled  -  5. slægtled  -  6. slægtled  -  7. slægtled - 8. slægtled

2 børn mellem Annalise Jepsen g. Meyer og Ernst August Meyer

4 børn mellem Aase Jepsen g. Fønsskov og Jørgen Fønsskov

4 børn mellem Henning Jepsen og Kirsten Hansen g.Jepsen

2 børn mellem Knud Oskar Aagesen og Jytte Marie Jørgensen g. Aagesen

2 børn mellem Inger Hedeager Aagesen og Svein Erling Wold

2 børn mellem Ellen Hedeager Aagesen g. Hedeager Hansen og Frede Bundgaard Hansen

2 børn mellem Niels Jørgen Lauritsen og Inger Kristine Dupont Nelsen g. Lauritsen

2 børn mellem Karl Åge Lauritsen og Kirsten Palmelund Jensen g. Lauritsen

1 barn mellem Elise Lauritsen g. Nansen og Böje Egsgaard Nansen

1 adoptivbarn mellem Jørgen Nielsen og Sanne Yzette Bloch

3 børn mellem Ingrid Kirstine Nielsen og Poul Erik Dyreborg

2 børn mellem Annette Louise Rye Hjort g.Lundgreen og Jørgen Stig Lundgreen

3 børn mellem Randi Hjort og Steen Hvillum

3 børn mellem Heidi Hjort  og Ole Holmgaard

2 børn mellem Harry Landin og Kerstin Linder

2 børn mellem Bo Landin og Marita Forsberg

2 børn mellem Rita Landin og Håkan Eliasson

2 børn mellem Karin Ralsgård og Hans Dahlberg

5 børn mellem Sven Ralsgård og Sigbritt Persson

 

2 børn mellem Annalise Jepsen og Ernst August Meyer

1. barn

gift den 24. juni 1983 med
Peter Jørgensen
Født den

Død den

 

1. juni 1959

22.september 2011

Hanne Margrethe Meyer

g. Jørgensen

Født den 2. november 1956
Bemærkninger: Tfl.:

+49 46149369762

+45 61101442

Mail.:

hanne0211@gmail.com

2 børn

2. barn

Niels Kristian Meyer

gift den 11. april 1992 med

Vivi Topp Jensen g.Topp Meyer

Født den 3. marts 1967

Født den

Død den

14. maj 1967

8. april 2012

Bemærkninger: Tfl.:

+45 8243 4810

+45 4022 8158

Mail.:

Mail.:

 

2 børn

4 børn mellem Aase Jepsen og Jørgen Fønsskov

1. barn

Karen Marie Fønsskov g. Jessen

gift den 15. september 1984

Claus Jessen

Født den 12. januar 1950

Født den 15. september 1953

Bemærkninger: Tlf.:

+45 6593 1383

Mail:

km.jessen@hotmail.com

Tlf.:

Mail:

2 børn

2. barn

Anette Fønsskov

g. Fønsskov Møller

gift 26. august 1995

 

Carl Birger Skovgaard Møller

Født den 21. april 1962

Født den 16. februar 1960

Bemærkninger: Tlf.:

+45 7559 4061

Mail:

anettefoensskovmoeller@hotmail.com

Tlf.:

Mail:

2 børn

3. barn

 

Lene Fønsskov

 

 

Født den 30. juli 1965

 

     
Bemærkninger: Tlf.:

+45 8676 3727

Mail:

l.foensskov@stofanet.dk

 

4. barn

Lisbeth Fønsskov

gift 17. september 1994

Thøger Oxholm Jensen

Født den 18. juni 1969

Født den 17. februar 1967

Bemærkninger: Tlf.:

+45 7556 2387

Mail:

oxholm@oxholm.net

Tlf.:

Mail:

2 børn
Tekstboks: BRUGT
Tekstboks: BRUGT

4 børn mellem Henning Jepsen og Kirsten Hansen

1. barn

Margit Jepsen g. Stoklund

gift den 12. april 1990

Hans Jørgen Stoklund

Født den 8. februar 1963  

Født den 20. februar 1958

Bemærkninger: Tlf.:

+45 7556 4230

Mail:

margitstoklund@yahoo.dk

Tlf.:

Mail:

hajs@kolding.dk

 

2 børn

2. barn

 

gift den 21. maj 1988

skilt dec. 2010

1. Kim Palle Jakobsen
Født den 15. december 1960

Inger Jepsen g. Jakobsen

samlever med

2. Leif Nielsen

1 datter og 2 sønner fra tidligere forhold

Født den 13. august 1964  Født den 1. maj 1967
Bemærkninger: Tlf.:

+45 28591704 

Mail:

inger1308jakobsen@gmail.com

Tlf.:

+45 60948165 

Mail:

In.marketing@hotmail.com

 

3 børn

3. barn

Tina Jepsen

gift den 30. juli 1994

Ole Madsen

Født den 30. juli 1965 Født den 26. september 1968
Bemærkninger: Tlf.:

+45 7587 3840

Mail:

12tjepsen@gmail.com

Tlf.:

+45 7587 3840

Mail:

ole-madsen@jellingnet.dk

2 børn

4. barn

Ulla Jepsen g. Mahama Jepsen

gift den 17. februar 2001

Shani Mahama g. Mahama Jepsen

Født den 28. januar 1974  Født den 21. oktober 1972
Bemærkninger: Tlf.:

+45 61793066

Mail:

uljepsen@gmail.com

Tlf.:

 

Mail:

dalunbia@gmail.com

2 børn
2 børn mellem Knud Oskar Aagesen og Jytte Marie Jørgensen

 

1. barn

 

Peter Hedeager Høj

gift den ???

Gitte Høj

Født den 27. september 1962  

Født den ?? 1965

Bemærkninger: Tlf.:

+45 4260 6370

Mail:

 

 

2 børn

2. barn

Bodil Hedeager Aagesen g. Ravn

gift den 2. august 1986

Tommy Ravn

Født den 22. oktober 1965

Født den 20. januar 1962

Bemærkninger: Tlf.:

+45 75 36 44 03

Mail:

BTRAVN@gmail.com 

Tlf.:

 

Mail:

 

2 børn
2 børn mellem Inger Hedeager Aagesen og Svein Erling Wold

1. barn

 gift den??  - skilt den ???

 

1. Poul Henning Juul

 Født den 16. september 1962

Død den 20. august 2005

Hanne Kathrine Hedeager

 samlever med

2. Michael Berggren,  
3 sønner fra tidl. forhold
Født den 10. april 1964  Født den 11. marts 1965
Bemærkninger: Tlf.:

+45 7579 0302

Mail:

fasanvej55@privat.dk

1.ægteskab: 2 børn

2. barn

Ellen Merethe Hedeager

g. Hedeager Bruun

gift den ???

Per  Bruun g. Hedeager Bruun

Født den 25. september 1965

Født den 12. juli 1962

Bemærkninger: Tlf.:

+45 7511 7055

Mail:

hedeager.bruun@mail.dk

2 børn

2 børn mellem Ellen Hedeager  Aagesen og Frede Bundgaard Hansen

1. barn

Jørgen Bundgaard Hansen

gift den ???

Susan Andert Hansen

Født den 25. maj 1967

Født den 2. december 1966

Bemærkninger:  Tlf.:

Mail:

susananderthansen@hotmail.com 

 

 Tlf.:

Mail:

jorgenbhansen@hotmail.com

2 børn

2. barn

Poul Bundgaard

gift den 18.september 1999

Susanne Urhammer Bundgaard

Født den 5.april 1971

Født den 27. oktober 1963

Bemærkninger: Tlf.:

+45 4914 4324

Mail:

pob@foss.dk

2 børn

2 børn mellem Niels Jørgen Lauritsen og Inger Kristine Dupont Nielsen

1. barn

 

Jette Dupont Lauritsen

gift
 den 22. maj 1993

Kurt Jensen

Født den 10. december 1962

Født den 5. november 1959

Død den 6.april 2008
Bemærkninger: Tlf.:

+45 8662 7249

Mail:

jdl@viborg.dk

2 børn

2. barn

Lene Dupont Lauritsen

g. Dupont Lindén

gift
 den  2.november 2002

Ulrik Lindén

Født den 19. februar 1966

Født den 29. august 1967

Bemærkninger: Tlf.:

+45 3064 2427  

Mail:

lenedupontlinden@gmail.com

Tlf.:

+45 72587063

3 børn

2 børn mellem Karl Åge Lauritsen og Kirsten Palmelund Jensen

1. barn

 

Hanne Palmelund Lauritsen

 

 

Født den 28. juli 1972

 

 
Bemærkninger:  Tlf.:

+45 4064 5030

Mail:

hpl@ncc.dk

 

 

2. barn

 

Lisbeth Palmelund Lauritsen g. Palmelund  Jakobsen

gift
 den ???

Rasmus Jakobsen g. Palmelund Jakobsen

Født den 19. februar 1976  

Født den 21. september 1975

Bemærkninger: Tlf.:

+45 3025 3357 

Mail:

lismus@stofanet.dk

 

Tlf.:

+45 81743737 (Rasmus)

 

3 børn

1 barn mellem Elise  Lauritsen og Böje Egsgaard Nansen

1. barn

Dorthe Egsgaard Nansen

g. Juhl Nansen

gift 

den 9.september 2006

Søren Juhl Rantorp

Født den 29. oktober 1973

Født den 31. maj 1969

Bemærkninger: Tlf.:

+45 49192003

+45 50749955

Mail:

dortheenansen@hotmail.com

lf.:

+45 49192003

+45 21783001

 

2 børn

1 adoptivbarn mellem Jørgen Nielsen og Sanne Yzette Bloch

 

1. barn

 

Kenneth Bloch

 

 

Født den 19. maj 1972     
Bemærkninger: Tlf.:

Mail:

 

 
 

1 barn efter Britt Yndal

 

1. barn

 
Per Yndal gift

Janne Hansen

Født den 23. februar 1978   Født den 2. marts 1985
Bemærkninger: Tlf.:

Mail:

2 børn

3 børn mellem Ingrid Kirstine Nielsen og Poul Erik Dyreborg

2018-Anders Dyreborg Nielsen.jpg (167700 byte)

1. barn

 

Anders Dyreborg Nielsen

Forlovet med

 Kristine Antonsen Skaar

Født den 17. maj 1990   Født den 1. januar 1990
Bemærkninger: Tlf.:

+47 92121224

Mail:

anders@dyreborg-nielsen.dk

 

2018-Niels Nielsen.jpg (7678 byte)

2. barn

 

Niels Dyreborg Nielsen

 

 

 Født den 8. juli 1993     
Bemærkninger: Tlf.:

+45 2921 1653 

Mail:

nielsnielsen070893@msn.com

 

 

2009-JemsDyreborgNielsen-small.jpg (27119 byte)

3. barn

 

Jens Dyreborg Nielsen

 

 

Født den 29. maj 1995   
Bemærkninger: Tlf.:

+45 4040 0162

Mail:
 

2 børn mellem Annette Louise Rye Hjort og Jørgen Stig Lundgreen

 

1. barn

 

Tina Marie Hjort Lundgreen

 

gift
den 4.maj  2002

1. Marius Goldschmidt Laursen, 1 søn

Født den 13.december 1950

samlever med

2. Morten Bloch Møller Lundgreen

Født den 24.februar 1965  

Født den 7.august 1970

Bemærkninger: Tlf.:

+45 46343033

Mail:

tinalundgreen@yahoo.dk

3 børn

 

 

2. barn

 

Tim Hjort Lundgreen

gift den 5.juni 2004

Lise Rosenberg Andersen

g. Lundgreen

Født den 7.september 1970  

Født den 13.december 1972

Bemærkninger: Tlf.:

+45 46363502

Mail:

tim@lundgreen.org

2 børn

3 børn mellem Randi Hjort og Steen Hvillum

 

1. barn

 

Rikke Hjort Hvillum

gift 

den 23.marts 2002

 

Ulrik Johansen

 Født den 1.november 1972  Født den 29.juni 1967
Bemærkninger: Tlf.:

Mail:

3 børn

 

2. barn

 

Ulrik Hjort Hvillum

 

 

Født den 3.februar 1976  

  

Bemærkninger:

 

Tlf.: Mail:
 

 

3. barn

 

Trine Hjort Hvillum

samlever med

Kristian Lindholdt

Født den 1.august 1978  

Født den 14.februar 1973

Bemærkninger: Tlf.: Mail:
2 børn

3 børn mellem Heidi Hjort  og Ole Holmgaard

 

1. barn

 

Frederik Hjort Holmgaard

 

Kamilla Kristensen

g. Holmgaard

Født den 24.maj 1987   født den 7. april 1987
Bemærkninger: Tlf.:

+45  2829 7573

Mail:

frederik@gadang.dk

1 barm
 

 

2. barn

 

Kristian Hjort Holmgaard

 

 

Født den 29.september 1991  

  

Bemærkninger: Tlf.: Mail:
 

 

3. barn

 

Margrete Hjort Holmgaard

 

 

Født den 17.januar 1994     
Bemærkninger: Tlf. Mail:
 

2 børn mellem Harry Landin og Kerstin Linder

 

1. barn

 

Anneli Landin

 

 

Født den 17 september 1973     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

2. barn

 

Morgan Landin

 

 

Født den 16. september 1976    
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

2 børn mellem Bo Landin og Marita Forsberg

 

 

1. barn

 

Linda Landin

 

 

Født den 27. december 1974      
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

2. barn

 

Lise-Lotte Landin

 

 

Født den 9. maj 1978     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

2 børn mellem Rita Landin og Håkan Eliasson

 

1. barn

 

Sebastian Eliasson

 

 

Født den 19. september 1989     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

2. barn

 

Robin Eliasson

 

 

Født den 18. februar 1991     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

2 børn mellem Karin Ralsgård og Hans Dahlberg

 

1. barn

 

Martin Dahlberg

 

 

Født den 8. oktober 1981     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 
 

 

2. barn

 

Gustav Dahlberg

 

 

Født den 9. marts 1983     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:

 

 

5 børn mellem Sven Ralsgård og Sigbritt Persson

 

1. barn

 

Anna Ralsgård

 

 

Født den 8. oktober 1977     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

2. barn

 

Peter Ralsgård

 

 

Født den 14. juli 1980     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

3. barn

 

Stina Ralsgård

 

 

Født den 6. september 1983     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

4. barn

 

Svante Ralsgård

 

 

Født den 10. september 1988     
Bemærkninger: Tfl.: Mail.:
 

 

5. barn

 

Emma Ralsgård

 

 

 Født den 10. maj 1990    
Bemærkninger: Adresse: Tfl.: Mail.: