30. juli 1983 - Kolleruplund / Hygum

            

00-

01-»Kolleruplund«

02-Olga - »Grenen«

03-Gerda - »Grenen«

04-Ejlar - »Grenen«

05-

06-Kirkegåden i Kollerup

07-

08-Dammen ved Hygumgård

09-

10-

11-

12-Annalise Meyer, Poul Erik Dyreborg, Inga Nielsen og Jørgen Fønsskov

13-Jørgen Fønsskov, Olga Jepsen, Niels Jørgen Lauritsen, Kirsten Jepsen

14-

15-

16-

17-

18-

19-Sture og Maira Ralsgård, Jørgen Nielsen, Gerda og Marinus Lauritsen

20-Ejlar Ågesen, Johannes og Inga Nielsen, Karen Ågesen, ?, ?

21-Henning Jepsen, Knud Aagesen og Jørgen Nielsen

22-Hans Jørgen Stoklund og Margit Jepsen

23-Kirsten Jepsen, Hans Jørgen og MArgit Stoklund, Inger Jepsen og Henning Jepsen

24- Karen og Ejlar Aagesen, Kolleruplund

 
25-»Gerda-grenen« 26-»Olga-grenen« 27-»Ejlar-grenen«