6.-8. august 1993 - Visseltofta/Maglaröd, Sverige

   

 

00-

 

01-Sognehuset

02-

03-Verum kirke

04-

05-»Krebsesøen«

06-Stuehuset

07-Hjemstavngården

08-Böje Nansen, Johannes Nielsen, Jytte Ågesen, ?, Knud Ågesen

09-

10-Visseltofta kirke

11-Ole Madsen og Thøger Oxholm Jensen

12-Gravsted for Josef Åkeson Landin og hustru Bengta Nilsdotter

13-Gravsted for Nils og Karin Landin

14-

15-Aftægtsgården

16-

17-

18-

09-

20- ?, Ejlar Ågesen, Karen Ågesen, Gerda Lauritsen, Maira Ralsgård og Inga Nielsen

 

 

 

21-